ISNO > News > Prinses Beatrix Fonds Year award 2012
Print Mail
News
Prinses Beatrix Fonds Year award 2012
31 May 2012

Prinses Beatrix Fonds jaarprijs neuromusculaire ziekten

De Prinses Beatrix Fonds-jaarprijs neuromusculaire ziekten is ingesteld door het Prinses Beatrix Fonds, het nationaal fonds ter bestrijding van onder meer neuromusculaire ziekten. Deze prijs, een initiatief van de Stichting Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek, wordt jaarlijks toegekend aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. Voor beoordeling komen wetenschappelijke artikelen (uitsluitend research over neuromusculaire ziekten) in aanmerking die in de periode van 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2012 zijn gepubliceerd in, dan wel geaccepteerd door een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift. De auteur mag niet ouder dan veertig jaar zijn en hij/zij kan slechts met één artikel meedingen.

Prijs
De prijs, ter beschikking gesteld door het Prinses Beatrix Fonds, bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden.

Inzendingen
Stuur uw inzending a.u.b. in zesvoud vóór 15 oktober 2012 naar:
Stichting ISNO
O.v.v. Jaarprijs Neuromusculaire ziekten
Postbus 85810
2508 CM Den Haag

Uitreiking
De uitreiking van de Prinses Beatrix Fonds-jaarprijs neuromusculaire ziekten zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse symposium van de Stichting Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek. Dit symposium zal volgend jaar worden gehouden op vrijdag 11 januari 2013. De winnaar wordt in de gelegenheid gesteld een korte voordracht over het bekroonde onderzoek te houden. 

News item?

If you have a news item for the ISNO website, please mail us