ISNO > News > Minimale criteria voor diagnostiek en medische zorg
Print Mail
News
Minimale criteria voor diagnostiek en medische zorg
01 August 2014

Minimale criteria voor diagnostiek en medische zorg gegeven aan volwassenen met neuromusculaire ziekten

Waarvoor minimale criteria
In de bijlage genoemde minimale criteria beschrijven de minimale zorg, waaraan de diagnostiek en (basis)medische zorg voor volwassenen met neuromusculaire ziekten (NMZ) voldoet, gegeven door multidisciplinaire NMZ-teams van de UMC´s. Deze universitaire multidisciplinaire NMZ-teams hebben een regionale consult- en expertisefunctie naar medisch specialisten in de 1e  en 2e lijn op het gebied van de diagnostiek en medische zorg voor NMZ. De minimale criteria gelden voor de diagnostiek en medische zorg gegeven aan alle volwassen patiënten met neuromusculaire ziekten.

Naast deze regionale expertise hebben de meeste NMZ-teams voor één of enkele specifieke spierziekten ook landelijk expertise (landelijk expertisecentrum). Onderstaande criteria zijn niet ontwikkeld om deze landelijke expertisecentra te definiëren.

Totstandkoming
In eerste instantie is een longlist met criteria opgesteld waarbij gebruik is gemaakt van de criteria uit het consultatiedocument voor zeldzame aandoeningen van de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen en het document met kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief van Spierziekten Nederland.  Deze longlist is aan vertegenwoordigers van de 7 NMZ-teams van de UMC´s voorgelegd met de vraag om onderscheid te maken tussen een ´vereist´ of ´gewenst´ criterium. Vervolgens heeft een ISNO-werkgroep de criteria beoordeeld en is gekomen tot onderstaande lijst op grond van de volgende overwegingen:

  • Het aantal keer dat het criteria als ´vereist´ werd aangegeven;
  • Het criterium is bepalend voor een kwalitatief goede zorg aan volwassenen met een NMZ;
  • Het criterium geeft aan waarin de NMZ-teams zich onderscheiden van zorg gegeven in de 1e dan wel 2e lijn;
  • Het criterium  is te controleren of te borgen.
News item?

If you have a news item for the ISNO website, please mail us