ISNO > News > Deadline Prinses Beatrix Spierfonds Jaarprijs verzet naar 27 oktober 2015
Print Mail
News
Deadline Prinses Beatrix Spierfonds Jaarprijs verzet naar 27 oktober 2015
21 October 2015

In verband met de herfstvakantie is de deadline voor de jaarprijs een week verzet naar 27 oktober 2015

De Prinses Beatrix Spierfonds-jaarprijs neuromusculaire ziekten is een initiatief van de Stichting Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek (ISNO) en ingesteld door het Prinses Beatrix Spierfonds.

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. Voor beoordeling komen wetenschappelijke artikelen (uitsluitend research over neuromusculaire ziekten) in aanmerking die in de periode van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2015 zijn gepubliceerd in, dan wel geaccepteerd door, een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift. De eerste auteur mag niet ouder dan veertig jaar zijn en hij/zij kan slechts met één artikel meedingen.


Prijs
De prijs, ter beschikking gesteld door het Prinses Beatrix Spierfonds, bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden.


Inzendingen
Stuur uw inzending a.u.b. via mail aan: isno@isno.nl en m.geilenkirchen@spierziektencentrum.nl

- vergezeld van een aanbevelingsbrief
- vóór 27 oktober 2015


Uitreiking
De uitreiking van de Prinses Beatrix Spierfonds-jaarprijs neuromusculaire ziekten zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse nascholingssymposium van de Stichting Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek.
Dit symposium zal volgend jaar worden gehouden op vrijdag 8 januari 2016.
De winnaar wordt in de gelegenheid gesteld een korte voordracht over het bekroonde onderzoek te houden.

News item?

If you have a news item for the ISNO website, please mail us